Git

Prvi koraci u Git-u

Da li se možda u radu susrećete sa potrebom da često menjate jedan te isti fajl? I onda morate da sačuvate svaku verziju tog...